Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

coldcherry
7396 7567

March 06 2017

coldcherry
8822 20bd
Reposted bycrc9 crc9

July 06 2015

coldcherry

July 03 2015

coldcherry
0792 370e 500
Reposted byCeluiQuiEstAimeelentariesofiasZaubertrankRekrut-Kcatdog2zurawianiaczka

July 02 2015

coldcherry

June 28 2015

coldcherry
coldcherry
1471 c39c 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaNoCinderella NoCinderella
coldcherry
6485 f588
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoCinderella NoCinderella
coldcherry
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaonebreath onebreath
coldcherry
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.

June 24 2015

coldcherry
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaextremewelka extremewelka

June 21 2015

June 19 2015

coldcherry
7770 2867

June 15 2015

coldcherry
9242 1dd7

June 14 2015

coldcherry
4234 9049
coldcherry
5104 c035 500
Reposted fromSkadii Skadii viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 08 2015

coldcherry
1114 c77b
Reposted bycrc9zebrastojacanatylnychnogachwlesieRaniszpaqus
coldcherry
0579 2aa7 500

June 04 2015

coldcherry
6883 3a2c
"Przysięgałem wierność a nie ślepotę" ;)
Reposted bycrc9 crc9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl